Print Friendly, PDF & Email
0
0
Print Friendly, PDF & Email

Hva kreves av slike modeller (må en formulere enkelte verdier på en spesifikk måte)?

Bakgrunn: Det mest dominerende kartverktøyet i dag er GISLINE. Klarer en å lage en rask mal/verktøy for bruk av FME eller lignende til å importere IFC/BIM filer inn i matrikkel. Er dette kompatibelt med dette verktøyet? ArcGIS, WinMAP, osv. gir enda flere alternativer.

Marked as spam
Posted by (Floker: 11, Svar/kommentarer: 0)
Spørsmålsdato 23/04/2019 18:43
134 visninger
0
Private answer

Mer informasjon om BIM for byggesak finner en på DiBK sine sider
https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/vil-du-bruke-bim-i-byggesoknaden/

Marked as spam
Posted by (Floker: 0, Svar/kommentarer: 2)
Svardato 06/06/2019 18:06
0
Private answer

Ja, jeg tror FME kan være svaret her. En BIM må først ha korrekt informasjon for deretter å restruktureres/vaskes til å inneholde korrekt informasjon til matrikkelen. Dette kan Norkart hjelpe til med. Vi har både eksperter på FME og matrikkel. En annen sak er også "Vasking" av BIM til byggesak. Hente ut nok nødvendig informasjon og nærmest laste opp en BIM som følger standarden for så å få den vasket til å inneholde nødvendig info med en sjekk mot hva som er påkrevd av info. Arealer, mønehøyder, etasjer, brannskiller, takvinkel +++

Marked as spam
Posted by (Floker: 1, Svar/kommentarer: 1)
Svardato 05/06/2019 13:24