Svensk standard for artikkelinformasjon for byggevarer. Se http://www2.finfo.se/branschen/var-branschstandard/ og http://www.byggmaterialhandlarna.se/vilma/