Tverrfaglig merkesystem. TFM beskriver hvordan bygningsdeler og tekniske installasjoner innen bygg og anlegg skal identifiseres, systematiseres og merkes. Basert på NS3451. Utviklet av og brukes av Statsbygg m.fl.- se link.

Kommentarerhttps://verdinettverk.no/blog/explandict/tfm/