Real Life Object Mapping. RLOM skal eliminere tvil om hvordan objekttyper skal kobles til IFC modellen. Det reduserer usikkerhet og øker effektivitet. RLOM er et godt verktøy når man skal sikre seg at programvare eksporterer til riktig IFC klasse. Se https://buildingsmart.no/bs-guiden/definisjoner.

Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/rlo/