Rådgivende ingeniør, se https://buildingsmart.no/bs-guiden/radgiver