RadioFrekvensIdentifikasjon. En RFID-brikke kan brukes til å identifisere bl.a. bygningskomponenter. Brukes bl.a. av nytt sykehus i Vestfold (se http://tonsbergprosjektet.no/vekk-med-papirtegninger-nesten/#more-2297). Se https://no.wikipedia.org/wiki/Radiofrekvensidentifikasjon.

 

Diskusjon: https://verdinettverk.no/blog/explandict/rfid/