Propertyset er definerte typer egenskaper for en komponent, objekt eller definert bygningsdel.  IFC2x3 har xxx PSD’er (Property Set Definitions), men IFC4 har xxx PSD’er, dvs. flere typer informasjon knyttet til objektet, eks. logistikkdata for levering etc. Se http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/pset-releases/psd-for-ifc4/psd-for-ifc4-summary