Tjeneste fra coBuilder as. Automatisert innsamling og distirbusjon av produktdokumentasjon for byggeprosjektets livssyklus. Se http://www.cobuilder.no/produkter/productxchange/