Når data fylles inn i en PDT (Product Data Template), får man en PDS (Product Data Sheet). https://www.standard.no/standardisering/komiteer/sn/snk-374/