NeB Supply Material. Norsk/svensk standard for EDI og handelsmeldinger innen byggenæringene. Standard for EDI og handelsmeldinger innen byggenæringene som muliggjør bruk av BIM-data i forretningssystemer, eks. egenskaper, leveringsinformasjon m.m. Se http://www.bygg.no/article/1313427.