Life Cycle Analyses – livssyklusanalyse. LCA-analyse av produksjonslinjen for en byggevare er en forutsetning for å utarbeide an miljødeklarasjon (EPD). Se https://no.wikipedia.org/wiki/Livssyklusanalyse og http://www.lccforum.no/2011/10/bim%E2%80%90baserte-lca-modeller-en-l%C3%B8sning-for-bygninger-spennende-msc-oppgave-av-tobin-rist/

Standarder: 

Relevante verktøy fra BIM Verktøybase:

Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/lca/