ISO 19650 er buildingSMART-standarder basert på de engelske 1192 standardene for informasjonsressursforvaltning i bygg og anleggsprosjekter.