Internet of Things. Lavere priser på sensorer og internetteknologi som RFID, sammen med økt bruk av skytjenester bidrar økende oppkobling av biler, hvitevarer, etc. til internett. Se https://no.wikipedia.org/wiki/Tingenes_internett. I bygg er trenden økt, automatisert styring av systemer basert intelligent tolking av registrerte energidata etc..