Globally Unique Identifier (GUID) er en unik kode for hvert eneste IFC-objekt (i verden).