GUID (Global Unique Identificator) er en unik global “identifikator” knyttet opp mot hver eneste forekomst av et objekt som er i bSDD Dataordbok (IFD).  Se https://buildingsmart.no/article241.html og objektID.