Programvareprodukt for produktdata fra coBuilder as. Se http://gobim.no/.