Electronic data interchange eller Elektroniske datautveksling. Betegnelse for elektronisk forretningsdrift. Se https://snl.no/EDI. Ny standard for datautveksling av bl.a. ordre, bekreftelse og faktura innen bygg har betegnelsen NeB Supply og muliggjør bruk av BIM-data inn i forretningssystemene, eks. egenskaper, leveringssted m.m. Se http://www.bygg.no/article/1313427