Construction Operations Building Information Exchange. “Nedstrippet” versjon av IFC uten geometriske data. Se https://en.wikipedia.org/wiki/COBie.