Europeisk standard for ÅpenBIM. Se https://buildingsmart.no/nyhetsbrev/2015-09/enstemmig-valgt-til-a-lede-centc-442-bim og https://buildingsmart.no/nyhetsbrev/2016-12/apenbim-har-blitt-norsk-standard.