Computer-aided Manufacturing. CAM er bruken av software til å styre maskinvare for eks. trevareproduksjon. Dersom CAM-verktøy kan styres av BIM-data, vil dette øke industrialiseringsmulighetene for bygg.