Computer Aided Construction. CAD-verktøy brukes til å modellere bygg og bygningsdeler, eks. i IFC-formatet (ÅpenBIM).