Håndtering av den potensielt store mengden informasjon som skapes i modelleringsprosessen, og lagres i modeller eller tilknyttede databaser. Temaet kan overordnet relateres til bSN Prosess og Master Information Delivery Plan fra NBS i England.