Common Data Environment

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Common_data_environment_CDE

18.03.20

CDE

Common Data Environment https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Common_data_environment_CDE
08.03.20

RPA

Robotic process automation https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_process_automation
05.02.20

GWP

GWP (global warming potential) https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential 
05.02.20

PDS

Når data fylles inn i en PDT (Product Data Template), får man en PDS (Product Data Sheet). https://www.standard.no/standardisering/komiteer/sn/snk-374/
06.01.19

NEB Supply Material

Ny standard for handelsmeldinger som kan inneholde bl.a. byggevarens egenskaper. Forvaltes av VIRKE. Sjekk om dine data er kompatibel her.
14.03.18

GUID

Globally Unique Identifier (GUID) er en unik kode for hvert eneste IFC-objekt (i verden).
22.02.18

19650

ISO 19650 er buildingSMART-standarder basert på de engelske 1192 standardene for informasjonsressursforvaltning i bygg og anleggsprosjekter.
08.02.18

NS3420

NS3420 (Norsk Standard) utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder […]
09.08.17

VR

Virtual Reality, dvs. man beveger seg inn i en datamodell med lukkede VR-briller eller i en 3D Cave med åpne 3D-briller. Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/vr/