PilotVerksted #5: Fra behov til pilot og løsning.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Date/Time
Date(s) - 03/06/2020
11:30 am - 5:00 pm

Categories


Velkommen til PilotVerksted #5  – foreløpig program

I 2020 jobber vi målrettet med praktiske prosjekter som gir sømløs dataflyt på tvers av byggenæringens lange og kronglete verdikjeder. Det enkelte bygg som fødes fortjener ikke bare en konsistent byggevarelogistikk og sømløs dataflyt fra vugge til grav, i fremtiden vil det også kreves en oppstandelse i form av gjenbruk etter en sirkulærøkonomisk tankegang. En sentral utfordring er samspillet mellom fagsystemer og BIM på den ene siden, og økonomi- og produksjonssystemer på den andre. Det er vår spådom at de mest fremoverlente vil kunne skape seg vesentlige gevinster – og konkurransefortrinn – ved «å digitalisere sammen» med partnere, kunder og leverandører.

I hver av gruppene inviterer vi derfor til diskusjoner og samarbeid, gjerne i nye pilotprosjekter. Et Pilotprosjekt skal være en «sandkasse» for praktisk testing av ulike konsepter, verktøy og prosesser.

Premien for å være med er først og fremst økt innsikt og praktisk forståelse for eksisterende digitale verktøy som støtter sømløs dataflyt i verdikjeden – og forhåpentligvis en åpenbaring når det kommer til hva eksisterende samarbeidspartnere, nettverket BIM Verdi og dine leverandører faktisk kan bidra med.

Kommer du?

Det blir innlegg og diskusjon i disse TemaGruppene – se programutkast under

 

TemaGruppe 1:

Digital varelogistikk, intern effektivisering, bestilling og byggeplasslogistikk

For entreprenør som ønsker å effektivisere og få kontroll med ressursplanleggingen gjennom digital og papirløs byggeplasslogistikk.

Intensivprogram med praktiske bedriftscaser finansiert av Omstillingsmotoren/Innovasjon Norge (KKV Bygg) i samarbeid med Smart Innovation Norway.

Nøkkeldeltakere: Logiq, Holte, Norsk Byggtjeneste/NOBB, Gausdal Landhandleri, CodeIT, APX Systems

 

TemaGruppe 2:

Digital Tvilling, herunder dokumentasjon av eksisterende bygg og drifts-BIM

Sentrale byggherrer på østlandet har beskrevet 47 ambisiøse behov de har for å utnytte sine Digitale Tvillinger bedre. Jürgen Spindler fra Rælingen Kommune kommer og forteller mer

Programvareselskapet Miris sier at deres «Exact» kan svare på mange av behovene. Det vil deres Tom Holbein demonstrere på PilotVerkstedet.

Nøkkeldeltakere: Miris, Geograf Digital og Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse

 

TemaGruppe 3:

Industriell produksjon – avfallsfrie byggeplasser

Årlig produserer byggenæringen enorme mengder avfall. Avfall som per definisjon er sløsing med ressurser. Vi må derfor gå fra forsøksvis gjenvinning til å hindre at avfall oppstår.

Dette kan bli vårt største miljøtiltak. Ikke minst fordi tiltaket bidrar helt tilbake til dit råstoffet opprinnelig oppsto.

Nøkkeldeltakere: NTI AS og BAdigital AS

 

 

Målgrupper: Fremoverlente bestillere, entreprenører, byggevareleverandører, it-leverandører som ønsker å skape og presentere praktiske, digital løsninger.

Målsettinger med arrangementet:

 • Forstå bestillernes behov for løsninger og funksjoner, ref. ’47-listen’ til byggeherrer og bestillere (se under)
 • Identifisere behov og løsninger som kan bli til piloter, demonstratorer, prosjekter som skal skape varig verdi for deltakerne.
 • Etablere TemaGrupper for fokuserte diskusjoner og utvikling av praktiske piloter og demonstratorer
 • Planlegge innlegg

Møteform: Innledning med behov og problemstillinger. Presentasjon av igangsatte tiltak og piloter, mulig tjenester, løsninger. Diskusjon og gruppearbeid. Konklusjoner og mulige satsninger.

Deltakelse: Åpent. Deltakere i BIM Verdi har prioritet ved presentasjoner.

FORELØPIG PROGRAM:

Lunsj fra 11:30

12:00
Introduksjon og plan for dagen
 • Målsettinger, arbeidsmetodikk for prosjektutvikling og demonstratorer i BIM Verdi.
 • Effektiv samhandling har nådd nye høyder. Bruk av MS Teams som samhandlingsverktøy. Ta med PC!
12:15
47 behov fra bestillere ligger på bordet – her er det muligheter! Se listen her.

Offentlige bestillere har gått sammen om å sette opp 47 behov som skal føre til utlysninger under programmet ‘innovative anskaffelser’. Les mer.

 

12:30
Nå skal det lages ‘Felleskomponenter’ som en del av ‘Digitalt Veikart 2.0’

Hva er disse og hvordan kan de realiseres?

12:50
Pause
13:00
Kundedrevet digitalisering, innovative prosjekter og finansieringsmuligheter – hva skal til for å lykkes?
 • Hvordan skape økt konkurransekraft og vekst med din digitale satsing?
 • Nyttige virkemidler/finansieringsordninger og krav til strukturering av problemstillinger. Ved Heidi Fuglum og Bård Krogshus.
13:20
Presentasjon av 3 TemaGrupper som arena for prosjektutvikling.

Hver gruppe presenterer eksempler på funn og hva som er de neste ‘flokene’ som bør løses, samt skisserer opp 2-4 tenkte/ønskelige piloter og aktuelle roller/partnere.

 • Digital varelogistikk.
 • Digital Tvilling med AI og anvendelser for bl.a. drift og bilagsfri byggeprosess..
 • Industriell produksjon, herunder pre-fab og avfallsfrie byggeplasser.
13:50 Pause
14:00 Gruppearbeid med diskusjon av behov og mulige løsninger.
14:30 Presentasjoner fra gruppene
15:00 Oppsummering. Nye prosjektforslag og problemstillinger som kan bearbeides videre?
15:30 Åpen mingling og prosjektdiskusjoner
16:30  Slutt

Bookings

Billettype Plasser
Ønsker lunsj fra 11:30
Partner i BIM Verdi
Andre deltakere, organisasjoner m.m.
Deltakere i BIM Verdi


Kart utilgjengelig