«Konkurransekraft og vekst» i byggenæringen #4: den 4. og 23. mars og – med kundefokus på digitalisering i eget case.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Date/Time
Date(s) - 19/02/2020
8:00 am - 4:30 pm

Categories


«Konkurransekraft og Vekst» gjennomføres med to heldags-samlinger hvor de deltagende bedriftene skal forberede og bearbeide et eget case med fokus på en – eller flere – av sine kunder. Opplegget skal ha et sterkt og tydelig kundefokus. Noe som er vesentlig for å utvikle digitale løsninger og tjenester med høy verdi for brukere og leverandører. Gjennomføring for bedriftene er finansiert av Innovasjon Norge, bortsett fra en mindre egenandel.

Samlingene er den 4. og 23. mars på Bjerkvik Hotell, Bjerkvik. 

se kart nederst på siden

Hovedmålgruppe: Små og mellomstore bedrifter (10-250 ansatte) innen bygg, anlegg og eiendom som vil skape økt konkurransekraft gjennom digitale løsninger med et sterkt kundefokus.

Gjennomføres med to heldags-samlinger. Hver bedrift må stille med minimum 2 personer og delta aktivt med eget case.
Aktuelle tema for eget case er kundekommunikasjon, varelogistikk, modellkvalitet.

Påmeldingsfrist er ca 2 uker før første samling på grunn av at søknad til Innovasjon Norge skal inneholde deltakerliste.

BIM Verdi bistår med å gjøre innholdet relevant og praktisk for krevende kunder og innovative leverandører i bygg, anlegg og eiendom. Vi vil blant annet hjelpe deg med valg av kunder, forberedelser og gjennomføring. Etablering av eget case gjøres best i formatet «Digitalt Veikart for BAE» som du finner her.. Hver bedriftsdeltaker betaler en mindre egenandel som dekker gjennomføringskostnader. Innovasjon Norge betaler resten.

For å kunne ta diskusjoner og prosesser videre inn i egen organisasjon på best mulig måte er det viktig at minst to nøkkelpersoner fra hver organisasjon deltar. Disse bør representere både «teknisk/IT» og «marked» i organisasjonen.

Kurset i Narvik arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge, Digital Norway og Vinn


Betingelser for deltakelse fra bedriftene (gjelder ikke ‘andre deltakere’, ref. reg. skjema under): Hovedvekten av bedriftene skal være SMB-bedrifter med 10-250 ansatte og disse kan ikke være del av et konsern. Hver bedrift må stille med min. 2 personer som bidrar aktivt med min. 2 dagers egeninnsats – i tillegg til begge samlingene. Tiden brukes til kundeintervjuer, utarbeidelse av egen case, verdiforslag, målbilde, forretningsmodell og realiseringsplan for eget, digitalt prosjekt/satsing, dvs. ca 32 timer totalt. Gratis rådgivning er tilgjengelig mellom samlingene og inntil 2 uker etter samling 2. Arrangøren kan pålegge bedriftsdeltakere (ikke ‘andre deltakere’) å dekke sin andel av manglende egeninnsats.

Påmelding skjer i skjemaet under.

Bookings

Billettype Pris Plasser
Andre deltakere, organisasjoner m.m. kr2,500.00
Små og mellomstore bedrifter (10-250 ansatte) - SUBSIDIERT PRIS
Kostnadene er subsidiert av Innovasjon Norge under forutsetning av at deltakerne rapporterer angitte egenandeler (se betingelser over).
kr1,500.00
Booking FormOrganisasjon


Laster kart ....