Date/Time
Date(s) - 27/08/2019
8:30 am - 4:30 pm

Categories


Digital Norway har utviklet ‘Konkurransekraft og Vekst’ – et to-dagers kurs/workshop under programmet ‘Digitalt Kompetanseløft’. ‘Konkurransekraft og Vekst’ og gjennomføres med to heldags-samlinger hvor bedriften skal forberede og bearbeide et eget case med sterkt kundefokus. Se generell beskrivelse av opplegget her.

 

Opplegget har en sterk og tydelig kundefokus, noe som er vesentlig for å utvikle digitale løsninger og tjenester som har verdi for bruker og leverandør. Opplegget er finansiert av Innovasjon Norge, bortsett far en mindre egenandel.

 

Målgruppe: Bedrifter som vil skape økt konkurransekraft med digitale løsninger som har sterkt kundefokus.

Første gjennomføring har to heldags-samlinger: 27. aug. og 10. september i Oslo. Hver bedrift må stille med min. 2 pers.

BIM Verdi bistår med å gjøre innholdet relevant og praktisk for krevende kunder og innovative leverandører i bygg, anlegg og eiendom ved bl.a. med valg, forberedelser og gjennomføring av eget case/pilot. Dette arbeidet betales av Innovasjon Norge. Etablering av eget case gjøres helst i “Digitalt Veikart for BAE”-formatet her, eller ta kontakt med post@verdinettverk.no. Hver deltaker betaler en egenandel på kr. 900. Innovasjon Norge betaler resten.

To eller flere nøkkelpersoner fra hver organisasjon deltar på samlingene. Dette for å kunne ta diskusjoner og prosesser videre inn i egen organisasjon på best mulig måte. Deltakerne bør representere både teknisk/IT og marked i organisasjonen.

“Konkurransekraft og vekst” er for bedrifter som…

  • Har vilje og evne til å fornye seg
  • Er eller vil bli utsatt for global konkurranse
  • Er motiverte til å videreføre arbeidet med interne og eksterne ressurser

Hva kan du forvente å få ut av programmet?
Etter gjennomført program skal bedriften din ha…

  • Fått bedre innsikt i digitale trender og internasjonal utvikling
  • Forstått mulighetene digitalisering fører med seg, og hvordan din bedrift kan utnytte de
  • Kommet opp med nye ideer, omvandlet dem til konkrete løsninger, og begynt å teste dem på kunder og potensielle partnere
  • Definert nye forretningsområder og strategiske veikart

Påmelding gjøres i skjema under. Vi tar kontakt når vi har fått din påmelding.

Lenke for nett-møte:

Bookings

Bookings are closed for this event.

Loading Map....