«Konkurransekraft og Vekst» i byggenæringen #5: første samling er 16. mars 2020 med kundefokus på digitalisering med eget case.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Date/Time
Date(s) - 16/03/2020
8:30 am - 4:30 pm

Categories


«Konkurransekraft og Vekst» gjennomføres med to heldags-samlinger hvor de deltagende bedriftene skal forberede og bearbeide et eget case med fokus på en – eller flere – av sine kunder. Opplegget skal ha et sterkt og tydelig kundefokus. Noe som er vesentlig for å utvikle digitale løsninger og tjenester med høy verdi for brukere og leverandører. Gjennomføring for bedriftene er finansiert av Innovasjon Norge, bortsett fra en mindre egenandel.

Hovedmålgruppe: Små og mellomstore bedrifter (10-250 ansatte) innen bygg, anlegg og eiendom som vil skape økt konkurransekraft gjennom digitale løsninger med et sterkt kundefokus.

Gjennomføres med to heldags-samlinger. Første samling er 16. mars i Oslo.

Hver bedrift må stille med minimum 2 personer og delta aktivt med eget case.

Aktuelle tema for eget case kan eksempelvis være

  • kundekommunikasjon generelt eller for ulike faser i et byggeprosjekt
  • byggevarelogistikk inkl. varebestilling, egenskaper, levering, byggeplasslogistikk m.m.
  • modellkvalitet/digital tvilling for prosjektering, drift eller eksisterende bygg
  • industriell produksjon, herunder pre-fab og avfallsfrie byggeplasser
  • krim blir umulig med BIM: løsninger med bl.a. Blockchain-teknologi for verifiserte egenskaper.

Påmeldingsfrist er ca 2 uker før første samling på grunn av at søknad til Innovasjon Norge skal inneholde deltakerliste.

BIM Verdi bistår med å gjøre innholdet relevant og praktisk for krevende kunder og innovative leverandører i bygg, anlegg og eiendom. Vi vil blant annet hjelpe deg med valg av kunder, forberedelser og gjennomføring. Etablering av eget case gjøres best i formatet «Digitalt Veikart for BAE» som du finner her.. Hver bedriftsdeltaker betaler en mindre egenandel som dekker gjennomføringskostnader. Innovasjon Norge betaler resten.

For å kunne ta diskusjoner og prosesser videre inn i egen organisasjon på best mulig måte er det viktig at minst to nøkkelpersoner fra hver organisasjon deltar. Disse bør representere både «teknisk/IT» og «marked» i organisasjonen.


Betingelser for deltakelse fra bedriftene (gjelder ikke ‘andre deltakere’, ref. reg. skjema under): Hovedvekten av bedriftene skal være SMB-bedrifter med 10-250 ansatte og kan ikke være del av et konsern. Hver bedrift må stille med min. 2 personer som bidrar aktivt med min. 2 dagers egeninnsats – i tillegg til begge samlingene. Tiden brukes til kundeintervjuer, utarbeidelse av egen case, verdiforslag, målbilde, forretningsmodell og realiseringsplan for eget, digitalt prosjekt/satsing, dvs. ca 32 timer totalt. Gratis rådgivning er tilgjengelig inntil 2 uker etter samling 2. Arrangøren kan pålegge bedriftsdeltakere (ikke ‘andre deltakere’) å dekke sin andel av manglende egeninnsats.

Påmelding skjer i skjemaet under.

Bookings

Billettype Pris Plasser
Andre deltakere, observatører, organisasjoner m.m. kr2,500.00
Små og mellomstore bedrifter (10-250 ansatte) - SUBSIDIERT PRIS
Kostnadene er subsidiert av Innovasjon Norge under forutsetning av at deltakerne rapporterer angitte egenandeler (se betingelser over).
kr1,500.00
Booking FormOrganisasjon


Laster kart ....