Date/Time
Date(s) - 20/01/2015
1:30 pm - 4:30 pm

Categories


Kommunegevinst på 1,6 mrd. kr. i det blå?

Østfold Fylkeskommune og østfoldkommunene har et direkte gevinstpotensiale på 1,6 mrd. kr. * ved bruk av ÅpenBIM i byggeprosjekter. Mangel på bestillerkompetanse er en av hovedutfordringene for å kunne ta ut gevinsten.

Statsbygg, Forsvarsbygg og Helse Sør-Øst har besluttet å innføre Åpen BIM i alle byggeprosjekter**. Bør kommunene gjøre det samme? Vi inviterer Østfoldkommuner og byggebransjen til BIM Dialogmøte på Helsehuset i Fredrikstad. Program: 14:00 Velkommen. Hva er gevinstene ved BIM og hvordan kan de realiseres?

  • Bakgrunn og introduksjon. Ved Roy Jacobsen, Værste as og Bård Krogshus, BIM Center Norge.
  • Se mulighetene i verktøy som BIM2share.

14:30 Statsbygg, Forsvarsbygg og Helse Sør-Øst har signert et Joint Statement** med krav til bruk av IFC sertifiserte program fra 1.7.2016. Hva betyr det for bransjen? Statsbygg, Forsvarsbygg, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har allerede krav til bruk av åpenBIM / IFC på sine nye prosjekter. Nå setter de nye og tydeligere krav til hvilke rammebetingelser som rådgivere, entreprenører og leverandører må forholde seg til fra 1.7.2014.

  • Ved Inge Aarseth, Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF, Helse Sør-Øst. Leder for buildingSMARTs Byggherreforum.

15:10 Pause 15.20 Rygge Kommune går foran og bruker BIM. 

  • Entreprenørbedriften Kruse Smith viser hvordan Rygge Ungdomskole planlegges med bruk av BIM.

15:50 Hva er ByggNett? Muligheter som åpner seg ved bruk av åpen BIM i byggesøknader. ByggNett er Direktoratet for byggkvalitets strategi for fremtidens digitale byggsektor. Hvordan skal det offentlige bidra til at nye og effektive verktøy innen byggesaksbehandlingen blir realisert. Åpen BIM vil bli en viktig bærer av informasjon i søknadsprosessen. Ved Hilde Grevskott Larsen  og Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). 16:20 Pause 16:30 Hva slags tanker har de ulike om fremtidige krav på dette området? Hva hindrer kommuner/fylke å gjøre det samme?

  • Innlegg og diskusjon

17:00 Oppsummering og avslutning Deltakerne inviteres til nettverksmiddag. Adresse: Helsehuset Fredrikstad, Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy Målgrupper:

  • Representanter fra østfold-kommuner og Østfold Fylkeskommune – bestiller-, utviklings- og eiendoms/drifts-avdelingene.
  • medlemmer av BIM Verdinettverk Østfold
  • inviterte deltakere.

Begrenset antall plasser.

* se side 29 i BIM kartlegging av kompetansebehov – sluttrapport v8

** joint_statement_openbim

PÅMELDING GJØRES nede på denne siden.

Medarrangører:

  • Østfold Fylkeskommune, eiendomsavdelingen
  • DIBK

 

Se deltakere i bedriftsgruppen og ressursgruppen i BIM Verdinettverk Østfold her. Inn_Norway_logo_cmyk_160x89   Verdinettverket er støttet av Innovasjon Norge, Bedriftsnettverksprogrammet.

Lenke for nett-møte:

Bookings

Bookings are closed for this event.

Loading Map....