ByggSammen, intensivprogram, modul A/#1. Første av 4 samlinger for smartere varebestilling og -dokumentasjon

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Date/Time
Date(s) - 08/09/2020
9:00 am - 11:30 am

Categories


ByggSammen (BS) bygger praktisk kompetanse for raskere, bedre og billigere bygg.

ByggSammen bruker struktur og innhold fra Bygg21 og Fasenormens steg 1-8. Se www.byggelig.no.

ByggSammen er et modulbasert intensivprogram som skal løse praktiske problemstillinger på 4 x 2,5 timers arbeidsøkter pluss eget arbeid mellom øktene. Hver arbeidssøkt består av en felles intro for alle deltakere, eget arbeid samt gruppearbeid med oppfølging av rådgivere – og en felles avslutning.

Modul A i intensivprogrammet har som mål å få minimum 50% reduserte kostnader ved å innføre digital varebestilling og -dokumentasjon
Dette grepet vil skape en grunnmur for økt produktivitet og nye tjenester i andre deler av verdikjeden.

Arrangør for denne gjennomføringen:

Se informasjon på https://bimverdi.no/tjenester/byggsammen 

Lokal arrangør: VINN

  • Samling 1: 8. september kl 09:00 – 11:30
  • Samling 2: 22. september kl 09:00 – 11:30
  • Samling 3: avtales før oppstart
  • Samling 4: avtales før oppstart

Målgrupper og betingelser – bedriftsdeltakere: Min. 8  bedrifter, hovedsakelig SMB-bedrifter med 10-250 ansatte. Hver bedrift må stille med min. 2 personer. Hver deltaker bidrar aktivt med min. 2 dagers egeninnsats – i tillegg til samlingene, tilsammen min. 28 timer (kan bli mindre). Denne egeninnsatsen utløser finansieringen fra Innovasjon Norge og skal rapportes på angitt skjema. Tiden brukes til intervjuer, diskusjoner, utarbeidelse av egen case, verdiforslag, målbilde, forretningsmodell og realiseringsplan for eget, digitalt prosjekt/satsing. Rådgivning er tilgjengelig inntil 2 uker etter siste samling.  Arrangøren kan pålegge bedriftsdeltakerne å dekke manglende egeninnsats med kr. 700 per time.

Du kan søke om opptak i skjemaet under. Søkere må godkjennes av Innovasjon Norge i hht. kriteriene over. Vi gir beskjed så raskt vi kan.

Lenke for nett-møte:

Bookings

Ticket Type Price Spaces
Organisasjoner etc. kr2,500.00
Deltaker - SMB kr1,500.00


Map Unavailable