ByggSammen, intensivprogram, modul A/#1. Første av 4 samlinger for smartere varebestilling og -dokumentasjon

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Date/Time
Date(s) - 24/08/2020
9:00 am - 12:00 pm

Categories


ByggSammen (BS) bygger praktisk kompetanse for raskere, bedre og billigere bygg.

ByggSammen bruker struktur og innhold fra Bygg21 og Fasenormens steg 1-8. Se www.byggelig.no.

ByggSammen er et modulbasert intensivprogram som skal løse praktiske problemstillinger på 4 x 3 timers arbeidsøkter pluss eget arbeid mellom øktene. Hver arbeidssøkt består av en felles intro for alle deltakere, eget arbeid samt gruppearbeid med oppfølging av rådgivere – og en felles avslutning.

Modul A i intensivprogrammet har som mål å få minimum 50% reduserte kostnader ved å innføre digital varebestilling og -dokumentasjon
Dette grepet vil skape en grunnmur for økt produktivitet og nye tjenester i andre deler av verdikjeden.

Arrangør for denne gjennomføringen:

Se informasjon på https://bimverdi.no/tjenester/byggsammen 

Lokal arrangør: VINN

Faglig gjennomføring fra Smart Innovation Norway med støtte fra partnerne Logiq og Verdinettverk

Samling 1: 24. august kl 09:00 – 12:00

  • Forberedelser:
  • Innhold

Arbeid til neste samling

Samling 2: 7. september kl 09:00 – 12:00

  • Innhold

Arbeid til neste samling

Samling 3: 21. september kl 09:00 – 12:00

  • Innhold

Arbeid til neste samling

Samling 4: avtales på første samling

  • Innhold
  • Hva tar du med deg til bedriften?

Målgrupper og betingelser – bedriftsdeltakere: Min. 8  bedrifter, hovedsakelig SMB-bedrifter med 10-250 ansatte. Hver bedrift må stille med min. 2 personer. Hver deltaker bidrar aktivt med min. 2 dagers egeninnsats – i tillegg til samlingene, tilsammen min. 28 timer (kan bli mindre). Denne egeninnsatsen utløser finansieringen fra Innovasjon Norge og skal rapporter på angitt skjema. Tiden brukes til intervjuer, diskusjoner, utarbeidelse av egen case, verdiforslag, målbilde, forretningsmodell og realiseringsplan for eget, digitalt prosjekt/satsing. Rådgivning er tilgjengelig inntil 2 uker etter siste samling.  Arrangøren kan pålegge bedriftsdeltakerne å dekke manglende egeninnsats med kr. 700 per time.

Lenke for nett-møte:

Bookings

Ticket Type Price Spaces
Organisasjoner etc. kr2,500.00
Deltaker - SMB kr1,500.00


Map Unavailable