Date/Time
Date(s) - 07/05/2014
9:00 am - 3:15 pm

Categories


Full tittel: “BIM i praksis – for prosjektledere fra bestillere og byggherrer”
Kurset er utviklet i samarbeid med Byggherreforum i buildingSMART Norge (som bl.a. består av Statsbygg, Forsvarsbygg, NBEF, Avinor og helseforetakene)

  • Varighet: 6 timer, kl 09:00 – 15:15.
  • Kursdatoer, sted og påmelding: Se under
  • Målgrupper: Prosjektledere i tidligfase og gjennomføring – bestillere og byggherrer.
  • Krav til forkunnskaper: Kurset krever ingen forkunnskaper
  • Bruk av egen pc: Kurset krever ikke bruk av egen pc.
  • Kursavgift er kr. 6300 per person. Pris for ansatte i Forsvarsbygg etc. er kr. 5800 når kursene holdes i deres lokaler. Lunsj og materiell er inkludert i prisen. Mva beregnes ikke på undervisningstjenester.
  • Kursholdere og faglige ressurser: Aileen Tveiten, CAD koordinator, Tjuvholmen KS og Trond Einemo, Meto Pro AS, tidl. BIM-koordinator i AF-gruppen.
  • Logistikk: Bård Krogshus, tlf. 95855555

Kursplan
ver. 4
Med forbehold om endringer.
Del 1: 09:00 – Kurs intro – etablere felles referanse.
1.1: Kort presentasjon av kursholdere / deltakere. Hva er BIM for deg? (muntlige innspill) Er BIM så vanskelig?

1.2: Entrepriseformer. – Hvordan påvirker entrepriseformer bruken av BIM – Hvilke roller og oppgave har vi fokus på?.

1.3: Faser. – Ulike systemer for faseinndelinger . BIM – med fokus på til/fra hvem (rolle), hva (oppgave), hvor (fase), hvordan (metode) hvorfor (resultat), når / til hvilken tid (prioritering).

10:20 Pause
Del 2: 10:30 Case
2.1: Praktisk gjennomgang relatert til punker fra intro: BIM i prosjekt, fra start til overlevering. Dialoger med gjennomgang av problemstillinger for hver fase (oppgaver, nytte, begrensninger, ressurser, programvare, hjelpemidler).

12:00 – Lunsj

12:30 Case (forts.)

2.2: Praktisk gjennomgang relatert til punker fra intro: BIM i prosjekt, fra start til overlevering. Dialog.

13:30 – Kaffepause / benstrekk (10 min)
Del 3: 14:40 – Veien videre – diskusjon
Dialog om BIM strategi/gjennomføringsplan. Videre implementering av BIM i organisasjonene?
Videre kompetansebehov.
Del 4: 14:55 – Oppsummering / muntlige tilbakemeldinger
15:10 – Kurset avsluttes

Lenke for nett-møte:

Bookings

Bookings are closed for this event.

Loading Map....