Date/Time
Date(s) - 05/06/2019
11:30 am - 4:00 pm

Categories


5. juni skal vi diskutere floker og problemstillinger som kan bli til samarbeidsprosjekter, piloter og innlegg på    under   16. – 19. oktober.

 • PilotVerksted #2
  • Hør og diskutér behov og praktiske utfordringer fra byggherrer, entreprenører.
  • Kom med dine hjertesukk, problemstillinger eller løsninger på informasjonsflaskehalser her.
  • Se nye løsninger fra ‘muliggjørere’.
  • Delta i gruppearbeid som skal føre til nye TemaPiloter
  • Forarbeid til presentasjoner til Digital Arena på Bygg Reis Deg i okt.
  • Digitalt Veikart for BAE som kommunikasjonsflate.

Last ned vårt ferske 28-siders BIMagasin ==>

Oslo Kongressenter, Youngsgt. 21, Oslo 5. juni (2019) kl 11:30-16:30 med påfølgende mingling og nettverksmiddag.

Målgrupper: byggherrer og bestillere  |  leverandører av programvare og tjenester  |  digitaliseringsressurser i BAE-bedrifter: logistikk, kalkulasjon, innkjøp, drift  |  digitaliseringsforkjempere og -skeptikere fra BAE-næringene, IT-leverandører, andre digitaliserings- og BIM-interesserte.

Det gjøres video-opptak av presentasjonene for å bygge erfaring med formatet samt gjenbruke innslagene i BIMVerdi, på Bygg Reis Deg 16. -19. okt. etc.

Program, v. 4

11:30  Minglelunsj
12:00

Velkommen!

De store utfordringene og de praktiske problemene i byggenæringen. Ved Morten Iversen, BIM Verdi.

12:10 Hvordan kan arbeidet i BIM Verdi gjøre en forskjell? Ved Bård Krogshus, BIM Verdi.

 • “Digitalisere sammen” betyr å løse floker i praktiske samarbeidsprosjekter.
 • Hva er behovene – problemene? Kundefokusert utvikling.
 • Bruk av ‘BIM Verdi Flokesamling’ for å finne problem og løsning.
 • Pilotverksted som del av forberedelsene til Digital Arena på Bygg Reis Deg 16. – 19. okt.
12:20

Krav til BIM og åpne standarder på utbyggingsprosjekter, hvilke praktiske utfordringer medfører dette?

Ved Kristin Lysebo, Leder 3D/BIM Teknikk og konsept, Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR.

Diskusjon rundt de praktiske utfordringene. Er det noen ‘floker’ som flere kan være med å løse?

 

12:50 Pause

13:00

7 min. x 3

Innspill til samarbeidsprosjekter og piloter – del 1

Bruk  av Pecha Kusha-formatet: 20 slides x 20 sek.

 1. Korrekt georeferering fra start til slutt. Ved Jan Erik Domaas, Norkart. Floke.
 2. Digitale informasjonsmodeller (BIM) i bruprosjekter. Statens Vegvesen v/Sigmund Log. Floke.
 3. Digital Tvilling av eksisterende bygg. Ved Per Kverneland, Geograf as. Floke.
 4. Hvordan benytte tilgjengelig teknologi til å oppnå vare- og dataflyt gjennom verdikjeden? Ved Morten Skinnarmo, APX Systems. Floke.

Presentasjonene bør inneholde:

 • Navn på ‘floke’, utfordring eller problem
 • Kort beskrivelse av problem og mulig løsning
 • Hvem er/bør være eier av problemet, dvs. får brukernytte av løsningen?
 • Ønskede samarbeidspartnere i en mulig pilot. Dette kan være både brukere og leverandørpartnere.

Problemstillinger/case bes registrert her for spredning og oppfølging:

13:40 Diskusjoner og mulig registrering av ‘floker’.

14:00

20 min.

+ floke- diskusjon

Forslag til etablering av PilotGruppen ‘Digitaliseringsøkonomi’ for å adressere lønnsomhetsaspektet i Det Digitale Skiftet. 20 min.

 • Første beregningspilot er Byggevarelogistikk. Ved øk.sjef Per Stubberud Lieng i Gausdal Landhandleri og André Mamelund i Logiq
14:30 Innspill til samarbeidsprosjekter og piloter – del 2. 4 pres. – 7 min per innlegg.

 1. Effektmåling av BIM. Problemstillinger og mulige løsninger. Ved Kirsti Svenning, Catenda. Floke.
 2. Skanning og modellering av eksisterende bygg for rehab-formål. Skedsmo kommune ved Hans Petter Mysen. Floke.
 3. Avfallsfrie byggeplasser – hva kreves det av planlegging og digitalisering? Ved John R. Moen, BAdigital. Floke
15:10 Diskusjoner og mulig registrering av ‘floker’.
15:40 Konkretisering – forslag til piloter, presentasjoner på Bygg Reis Deg? Oppsummering.

 • Dagens floker – oppsummering
 • Digitalisering for konkurransekraft og vekst: To-dagers samling med kundefokus på digitaliseringsmuligheter: 24.8. og 10.9.
 • Presentasjonsteknikk – kurs i Pecha Kucha 4.9.: Korte, visuelle presentasjoner.
 • PilotGruppe “Digitaliseringsøkonomi” med Gausdal, Holte, Catenda, Logiq.
  • Beregningsmodeller for direkte, indirekte, avledede og potensielle gevinster – anvendt på reelle prosjekter.
 • PilotGruppe “Kommunikasjon” . Vi må kommunisere mulighetene bedre – internt og eksternt.
  • Begreper, verktøy, pedagogikk, formidlings- og informasjonsløsninger.

Hvem blir med på middag kl 1730?

16:00 – 17:00 Nettverksmingling & fri flyt
17:30 Nettverksmiddag. Deltakelse må registreres separat – se under – innen 15.5.

Påmelding – se under.

 

Hva er BIM verdi?

 – et nettverk og samarbeidsarena for praktiske, digitale piloter for BAE og tilhørende tjenester – basert på åpen BIM | –  Kompetansemegler i Forskningsrådets FORREGION-program og bistår med å finne prosjektfinansiering.
| – en rådgiver for utvikling og vedlikehold av ditt Digitalt Veikart for byggenæringen som kommunikasjonsplattform for deltakere og piloter

Lenker:

 1. Innspill til utfordringer og innlegg på BRD
 2. Litt om oss – med deltaker- og partnernivå
 3. Kontaktskjema med innmelding i BIM Verdinettverk
 4. Besøk oss på Facebook og Linkedin
 5. Twitter: #bimverdi
 6. starten på ditt Digitalt Veikart er her

Se påmelding under


Lenke for nett-møte:

Bookings

Bookings are closed for this event.

Loading Map....