Date/Time
Date(s) - 12/02/2019
1:00 pm - 5:00 pm

Categories


Byggevarelogistikk 2.0:
Fra null til hundre på rekordtid

Holberg Konferansesenter, Stensberggt. Oslo 12. februar (2019) kl 13-16 med småmat, mingling & møter kl 16-18.

Bygg-Team as gikk fra én til nittifem prosent andel automatisk digitaliserte handelsmeldinger i løpet av noen få måneder på senhøsten i fjor.

Bygg-Team er per i dag den aktøren – som gjennom metodikkene presentert i BIM Verdinettverks piloter – har kommet lengst i Norge med automatiserte handelsmeldinger. Med på laget har de blant annet hatt GS1, Holte, Norsk Byggtjeneste, Gausdal Landhandleri og Logiq.

På pilotseminaret 12. februar viser vi deg hvilke praktiske grep som gjør dette mulig, samt hvilke forutsetninger som må på plass for å få dette til å fungere.

Forstå innhold, bruk og verdien av begrepene Norsk Kontekst, GTIN, PDT’er og NEB Supply Material, hvilke roller de spiller og hvilke forutsetninger de krever for praktisk bruk.

Målgrupper:

 • roller hos BAE-bedrifter: logistikk, kalkulasjon, innkjøp, drift
 • Digitaliseringsforkjempere og -skeptikere fra BAE-næringene, IT-leverandører, andre digitaliserings- og BIM-interesserte.

I samarbeid med bl.a. |  |       |

 • Forstå verdien og bruken av Norsk Kontekst, bSDD, NEB Supply Material, GTIN-koder m.m. i praktisk bruk.
 • Oppdaterte løsninger og tjenester fra bl.a. Norsk Byggtjeneste, Logiq, Catenda/bimsync, Holte, GS1, CodeIT, NTI.

 

 

 

Per januar’19 har følgende inngått partneravtale med BIM Verdinettverk for 2019-21:

 • Norsk Byggtjeneste as: NOBB og logistikktjenester for byggevarer
 • NTI as: Modellerings- og FDVU-verktøy, eks. Revit fra Autodesk
 • Catenda as: bimsync modellserver
 • Logiq as: EDI og handelsmeldinger for byggevarer
 • Holte as: kalkyle- og logistikktjenester, eks. HoltePortalen
 • CodeIT as: Sporings- og merkesystemer for trelast og byggevarer.

I tillegg deltar ca. 25 fremoverlente aktører i verdinettverket som krevende kunder,  leverandører eller organisasjoner som vil ligge i forkant innen digitalisering i praksis.

Ønsker du å være med på laget og delta i praktisk bruk av åpen BIM? Kontakt baard@verdinettverk.no

eller registrér innspill her (tidlig betaversjon)


– en samarbeidsarena for praktiske piloter for BAE – basert på åpen BIM | – er Kompetansemegler i Forskningsrådets FORREGION-program og bistår med å finne prosjektfinansiering.
| BIM Verdinettverk ØST er støttet av 

Påmelding under innen 11. februar 2019.

Program:

Tid BIM Verdinettverk Øst med PilotSeminar #7: Varelogistikk 2.0
13:00  Velkommen og introduksjon. Ved Halvard Gavelstad, leder av styringsgruppen og Bård Krogshus, prosjektleder.
13:15 Del 1: Introduksjon og bakgrunn for “Varelogistikk 2.0”.

 • ByggePiloten “Varelogistikk 2.0” – med BYGG-TeamBeskrivelse og effekter v/daglig leder Øystein Nordholm, Bygg-Team og
  produktdirektør Harald Rosingaunet, Holte.
 • Litt om begrepene og sammenhengene GTIN, NEB Supply, Norsk Kontekst, NEB Supply Material m.m.
13:30

Status, muligheter og problemstillinger – slik bransjen ser det.

Kort innlegg fra bransjeorganisasjoner og bedrifter.

13:50 pause
14:00 Del 2: Siste nyvinninger innen digital varelogistikk

 1. Designfasen med krav til ytelser, egenskaper, klassifisering og bruk av modell.
 2. Varevalg fra modellen – basert på egenskaper (TP03: CAD-plugin til NOBB): Vareoppslag i NOBB fra ArchiCAD og Revit basert på egenskaper. Ved Rupert Hanna, Norsk Byggtjeneste.
 3. Varebestilling med åpen BIM-kompatibel EDI-standard (TP03 bestilling med NEB Supply Material). Elektronisk forespørsel, bestilling, bekreftelse, faktura som skrives til modellen. Ved Andre Mamelund, Logiq
 4. Varelevering med elektronisk merking og skanning ved mottak (TP04 Digital merking med RFID).
 5. FDVU og BIM.  FDVU fra åpen BIM-server).  Status for standardiseringsarbeid ved FDVU.
15:30 Spørsmål og diskusjoner
15:45 Oppsummering og veien videre i 2019

 • Pilotverksteder og -seminarer for varelogistikk og andre floker & flaskehalser som hindrer effektive prosesser
 • PilotVerksted og -seminar #8 den 5. juni i samspill med Computerworld-konferansen ‘Digitalisering av Byggenæringene’ 6. juni
 • Digital Arena på Bygg Reis Deg 16.-20. okt
 • Startpunkt for nye deltakere og partnere: www.verdinettverk.no/dv 
16:00 – 17:00 Enkel servering, presentasjoner og fri flyt.

Deltakeravgift:

 • Partner i BIM Verdinettverk: Gratis
 • Deltaker i BIM Verdinettverk: kr. 500 + mva.
 • Andre: kr. 950 + mva.
 • Medlem av Byggevareindustriens forening: gratis

Lenker:

Se påmelding under


Lenke for nett-møte:

Bookings

Bookings are closed for this event.

Loading Map....