Date/Time
Date(s) - 29/01/2018
9:00 am - 2:00 pm

Categories


Pilot- og referanseprosjekter med fokus på verdi for brukeren.

Halvårlig status og diskusjoner om Tema- og Byggepiloter i BIM Verdinettverk.

  • Brukerfokus: Digitalisering gir økte muligheter for prosess- og tjenesteinnovasjon. Eksempler fra bruk av Kundereisen *) i Block Watne.
  • TemaPiloter som katalysator for fornying og innovasjonsprosjekter med finansiering fra virkemiddelapparatet.
  • BNL’s “Digitalt Veikart for BAE-næringen i 2025” som felles veiviser mot ‘det digitale skiftet’.

Pilotseminar #05 – 29. jan. 2018 kl 09-13 på Holberg Terrasse og konferansesenter, Oslo – med sosialfaglig mingling & møter kl 13-14.


– en samarbeidsarena for praktiske piloter for BAE – basert på åpen BIM | – er Kompetansemegler i Forskningsrådets FORREGION-program og bistår med å finne prosjektfinansiering.
| BIM Verdinettverk ØST
er støttet av

Målgrupper: Digitaliseringsforkjempere og -skeptikere fra BAE-næringene, IT-leverandører, andre digitaliserings- og BIM-interesserte. Påmelding under innen 24. januar.

Over 20 deltakere i BIM Verdinettverk er allerede påmeldt.

Foreløpig program:

Tid Tema  Illustrasjon
09:00 – 09:15 Velkommen og introduksjon. Ved Halvard Gavelstad, Rupert Hanna og  Bård Krogshus.


Klikk på bildene for å få full størrelse
09:15-10:15 Del 1: Block Watne med integrert, digital verdikjede i boligproduksjon.
Hva kan vi lære av boligprodusenten Block Watne? Block Watne as (eies av OBOS) har brukt Kundereisen i forbindelse med sitt arbeid for å utvikle sin integrerte, digitale verdikjede. Ved Sverre Kirkevold, Utviklingsjef/IKT i Block Watne AS.Hvordan kan Block Watne lære av/samspille med våre temapiloter? Innspill til Block Watne.


Kundereisen

10:15-10:45 Del 2: Arbeid med Tema- og ByggePilotene i Workplace fra Facebook. Samhandlingsverkøy, ressurser og kommunikasjon i nettverket.

  • Konsept, struktur og ressurser i BIM Verdinettverk, herunder TemaPiloter og ByggePiloter v/Bård Krogshus.
  • Intern kunnskapsbygging og pilotdiskusjoner. Bruk av Workplace fra Facebook. Erfaringer fra Block Watne og BIM Verdinettverk (https://work-79609623.facebook.com/ – for deltakere).
  • Hvordan kan vi forbedre kommunikasjonen mellom nettverkets medlemmer? Bruk av Workplace ved Øyvind Paulsen og Terje Johansen, Storycraft as. Eksempler på direkte videostreaming m.m.

Følg pilotene i Workplace fra Facebook
10:45-11:00 Pause


11:00-12:00  Del 3: Status på utvalgte tema- og byggpiloter i BIM Verdinettverk. Fokus: Verdi for brukeren.

  • TP03: BIM i EDI-prosesser – eksempel fra ENTR/boligprodusent. Involverte deltakere: Logiq as, Holte as, Gausdal Landhandleri as.
  • TP05: CAD plugin til B-Link v/ Rupert Hanna, Norsk Byggtjeneste. Involverte deltakere: B-Link as, Catenda as, NTI Cad as.
  • TP07: FDV fra åpen BIM v/Linda Bystrøm, NMBU og/eller Halvor Jensen, NTI. Involverte deltakere: NTI Cad as, Catenda as, Ovitas as, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Ullensaker kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, ECO Online as.

ByggePilot BP000 er Demohuset for Boligprodusentene

12:00-12:30 Vrimlelunsj – med vandring og diskusjon med et utvalg gjennomførte “Digitalt Veikart” for organisasjoner, bedrifter og prosjekter.
12:30-12:50 Del 4: ‘Digitalisere sammen’ –  BIM Verdinettverk og BNL’s Digitalt Veikart (DV) for BAE-næringen mot 2025. Ved Bård Krogshus og Lars Chr Christensen.

  • Hvor og hvordan kan vi spille sammen?

TemaPilotene tegnet inn i Digitalt Veikart for BAE 
12:50-13:00 Oppsummering – med plan for 2018


13:00-14:00 Fri flyt – diskusjon med piloter m.m.

Disse er tilgjengelige for demonstrasjoner og samtaler:

VR-hulen ble brukt på Digital Arena på Bygg Reis Deg i okt.

Pris: Gratis for deltakere i BIM Verdinettverk. Pris for andre er 450 kr. + mva.

Se påmelding under


Lenke for nett-møte:

Bookings

Bookings are closed for this event.

Loading Map....