Etiske retningslinjer for BIM Verdi as

per 30.01.2022

Hovedmål og etiske prinsipper

Hovedm√•let for bedriften er √• opprettholde og videreutvikle en √łkonomisk b√¶rekraftig og sunn virksomhet med gode relasjoner til b√•de kunder og samarbeidspartnere:

 • Alle lovbestemte krav som til enhver tid er gjeldende der hvor v√•re aktiviteter foreg√•r skal respekteres og etterleves.
 • I alle aktiviteter vi involverer oss i forplikter vi oss til √• holde h√ły etisk og moralsk standard.
 • Vi skal respektere og etterleve de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og milj√ł.
 • Innenfor de rammer vi har p√•virkningsmuligheter, √łnsker vi √• tilstrebe at alle v√•re samarbeidspartnere f√łlger og respekterer disse etiske m√•lsettingene.
 • For √• oppn√• slike gode relasjoner er vi klar over at v√•rt etiske ansvar m√• tas p√• alvor, og dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Vi har opprettet f√łlgende retningslinjer som skal f√łlges b√•de internt i v√•r bedrift, og av alle v√•re samarbeidspartnere.

Våre ansatte

V√•re ansatte er v√•r st√łrste ressurs, og vi setter gjensidig respekt og yrkesstolthet i h√łysetet. For oss er det viktig at v√•re ansatte trives i sitt daglige virke, og at de ansettelsesvilk√•r som tilbys minimum tilfredsstiller kravene offentlig lovgivning og gjeldende tariffavtaler fastsetter. I tillegg har vi disse etiske og moralske standpunktene i alle ansettelsesforhold:

 • Ingen ansatte er offer for tvang eller arbeider ufrivillig.
 • Det ansettes ingen arbeidstakere under 15 √•r.
 • Alle jobbs√łkere og arbeidstakere blir vurdert p√• lik linje, uavhengig av rase, kj√łnn, hudfarge, nasjonalitet, religion, etnisitet og eventuelle andre s√¶rpreg
 • P√• v√•re arbeidsplasser er vi opptatt av sikkerhet, og √łnsker √• fremst√• som en foregangsbedrift med hensyn p√• trygt og sunt arbeidsmilj√ł. Dette er noe vi stadig √łnsker √• utvikle og forbedre.
 • Alle ansatte har rett til √• bli medlem av fagforeninger dersom de √łnsker dette.

Etikk og forretninger

 • Vi √łnsker et marked i balanse, slik at b√•de vi og det samfunnet vi er en del av kan oppn√• √łkonomisk, sosial og demokratisk vekst. Vi er med p√• √• bidra til dette ved √• ta sterk avstand fra korrupsjon, bestikkelser og andre urettmessige tiltak som kan hindre en fri konkurranse.
 • Vi f√łlger den til enhver tid gjeldende konkurranselovgivningen.
 • Vi tilbyr ikke penger eller andre verdier til noen person for √• p√•virke hans eller hennes avgj√łrelser p√• private vegne eller p√• vegne av sin organisasjon eller arbeidsgiver.
 • V√•re forretningsaktiviteter skal ikke basere seg p√• √• presse noen til √• handle i strid med sin profesjonelle plikt eller sine etiske retningslinjer.
 • P√• lik linje med punktene ovenfor, forplikter ogs√• vi oss til √• ikke motta noen form for urettmessig betaling eller andre verdier som tilbys oss i den hensikt √• p√•virke oss til √• opptre i konflikt med v√•re profesjonelle plikter og etiske retningslinjer.

Ansvar for milj√łet

 • Vi √łnsker √• fremme en b√¶rekraftig utvikling, og er bevisst v√•rt ansvar i milj√łhensyn. Alle v√•re arbeider og oppdrag skal f√łlge lovfestede krav og ta hensyn til ytringer fra for eksempel kunder, grunneiere og andre interessenter.
 • Vi gj√łr kontinuerlige vurderinger av hvordan v√•rt arbeid p√•virker omgivelsene og milj√łet, og henter inn ekspertisehjelp der v√•r egen erfaring og kompetanse begrenser v√•r vurderingsevne.
 • Vi benytter oss ikke av kjemikalier, materialer eller metoder som er forbundet med risiko for skade p√• omgivelsene og milj√łet dersom det finnes bedre alternativer. Denne holdningen vil vi ogs√• fors√łke √• bringe videre til v√•re kunder og samarbeidspartnere.
 • Vi utf√łrer ikke arbeid som medf√łrer uakseptabel risiko for skade p√• milj√ł og omgivelser.
 • Vi utf√łrer ikke arbeid som medf√łrer uakseptabel risiko for skade p√• v√•re ansattes liv og helse.
 • Dersom det identifiseres en risiko med hensyn p√• punktene over, vil vi s√• snart som mulig iverksette tiltak som begrenser konsekvensene i st√łrst mulig grad.

Våre samarbeidspartnere

Vi setter strenge krav til oss selv og til egen virksomhet. Derfor √łnsker vi ogs√• at v√•re samarbeidspartnere, v√¶re seg kunder, under- eller sideentrepren√łrer og leverand√łrer, gj√łr det samme.

Oslo, 30.01.2022