Pilotverksted 13.1.22 kl 14-16Digitale verktøy for bygg, anlegg og eiendom

Enklere å finne frem – enklere vise frem – med koblinger til artikler, brukerhistorier m.m.

Vi starter med løsninger for byggeplasslogistikk. Dette er etterspurt i nettverket. Flere grupper kommer.

Kontroll på prosesser, fremdrift, HMS, sikkerhet, avvik og personell er vesentlige faktorer for en effektiv byggeplass. Dersom disse dataen er strukturerte og tilgjengelig vil de også kunne benyttes i senere faser i byggets levetid.

Oversikten er en videreutvikling av prosjektet BIM Verktøyoversikt som ble utført i samarbeid med buildingSMART Norge og støttet av Statsbygg, coBuilder, NTI, Norsk Byggtjeneste, Holte og Trimble.

Referanser til kategorier og verktøy vil bli brukt på web, på våre samlinger og møter der det er naturlig. Enkeltoppføringer vil bli koblet til artikler, websider og profiler.

Registrering og vedlikehold av produktinformasjon er gratis. Alle registrerte løsninger blir publisert i en åpen oversikt, mens koblinger til artikler, websider, webinarer, kalender etc. er forbeholdt deltakere i BIM Verdi.

For å kunne registrere et eller flere verktøy, må du registrere en bruker/kontaktprofil på www.bimverdi.no/minside. Når du er innlogget der vil du finne skjemaet Digitale Verktøy for utfylling. Visningsider kommer snart.

Vi er oppmerksom på kategoriseringen i buildingSMART sitt tech-forum og vil prøve å bruke denne.

Hovedkategori byggeplasslogistikk:

Du har ikke tillatelse til å se dette skjemaet. Prøv å logg deg inn på www.bimverdi.no/minside