Partner (P)

https://bimverdi.no/deltakere/entry/%5Bid%5D

Hovedkontakt:

Morten Helland Stensrud

Kommersiell direktør

Norsk Byggtjeneste AS

Virksomhetsbeskrivelse:

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt –og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

Våre virksomhetskategorier: Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Våre kundetyperr: Bestiller/byggherre, Arkitekt/rådgiver, Byggevareprodusent, Byggevarehandel, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Organisasjon, nettverk m.m.

Linkedin


Dersom Norsk Byggtjeneste AS har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom Norsk Byggtjeneste AS har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.