Prosjektdeltaker (PD)

http://www.madaster.no

Hovedkontakt:

Leif I. Nordhus

Lead Digital Services

Linkedin-profil for Leif I. Nordhus

Madaster Services Norway AS

Virksomhetsbeskrivelse:

Madaster er en SaaS løsning, en materialbank hvor du legger all materialinfomasjon om bygget ditt. Du importerer BIM filer, xls eller IFC filer.
på denne måten får du oversikten over materialer som er bevart (internt ombruk), materialer som er ombrukt (eksternt ombruk kjøpt f.eks. av en ressurssentral) og det som eventuelt er kjøpt nytt. Du kan da beregne CO2 avtrykket, materialfotavtrykk, sirkularitet og ombrukspotensial. Rapportering ihht CSRD blir da mye enklere.

Våre virksomhetskategorier: Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Tjenesteleverandør

Våre kundetyper: Bestiller/byggherre, Arkitekt/rådgiver, Entreprenør/byggmester, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Organisasjon, nettverk m.m., Utdanningsinstitusjon

Linkedin


Dersom Madaster Services Norway AS har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom Madaster Services Norway AS har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.