Prosjektdeltaker (PD)

https://www.lpo.no

Hovedkontakt:

Rickard Eklund

BIM-Koordinator

LPO Arkitekter

Virksomhetsbeskrivelse:

LPO Arkitekter er et norsk arkitektkontor etablert i 1983. Selskapet er kjent for å kombinere funksjonell og estetisk arkitektur med en bærekraftig tilnærming. Med hovedkontor i Oslo, har LPO Arkitekter et tverrfaglig team av arkitekter, urbanister og landskapsarkitekter som jobber med et bredt spekter av prosjekter, inkludert boligbygg, offentlige bygg, kultur- og næringsbygg, samt komplekse byutviklingsprosjekter. LPO er engasjert i hele prosessen fra idé og konseptutvikling til detaljprosjektering og oppfølging. Selskapet legger vekt på miljøvennlige løsninger og innovativ bruk av materialer og teknologi for å skape bærekraftige og fremtidsrettede bygg og byrom.

Våre virksomhetskategorier: Arkitekt/rådgiver

Våre kundetyper: Bestiller/byggherre

Linkedin


Dersom LPO Arkitekter har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom LPO Arkitekter har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.