Prosjektdeltaker (PD)

https://darkarkitekter.no/

Hovedkontakt:

Maria Makri

BIM Koordinator

Linkedin-profil for Maria Makri

Dark Design Group AS

Virksomhetsbeskrivelse:

DARK Arkitekter, Zinc og Lark utgjør i fellesskap det tverrfaglige kompetansemiljøet DARK DESIGN GROUP. Med ulike ekspertisefelt, og design til felles, kan vi tilby våre kunder komplette løsninger. Sammen utfordrer vi den tradisjonelle inndelingen av de ulike designdisiplinene: arkitektur, planlegging, landskapsarkitektur, interiør- industridesign.

Våre virksomhetskategorier: Arkitekt/rådgiver

Våre kundetyperr: Bestiller/byggherre, Entreprenør/byggmester, Eiendom/drift, Utdanningsinstitusjon

Linkedin


Dersom Dark Design Group AS har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom Dark Design Group AS har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.