Prosjektdeltaker (PD)

http://www.hrprosjekt.no

Hovedkontakt:

Anstein Skinnarland

Direktør Digitalisering og teknisk ledelse

HRP AS

Virksomhetsbeskrivelse:

HRP er en landsdekkende kompetansebedrift innen by og samfunnsutvikling. Vår visjon er perfekt bruk av samfunnets ressurser. HRP skal sikre riktige beslutninger.
For å treffe de riktige beslutninger, før, under og etter et prosjekt, har vi i dag et bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø, sammensatt av ingeniører, samfunnsøkonomer, bygningsøkonomer, grunnerververe, miljørådgivere, jurister, sikkerhetsrådgivere, arkitekter og planleggere.
HRP har hovedkontor i Bjørvika i Oslo – og regionskontorer i hele Norge.

Våre virksomhetskategorier: Arkitekt/rådgiver, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Tjenesteleverandør

Våre kundetyperr: Bestiller/byggherre, Entreprenør/byggmester, Eiendom/drift

Linkedin


Dersom HRP AS har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom HRP AS har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.