Deltaker (D)

https://www.againx.ai

Hovedkontakt:

Daniel C. Tabacaru Jæger

AIC

Again X

Virksomhetsbeskrivelse:

Den beste tiltaket for sirkulær økonomi er å forlenge levetiden til en bygning/komponent/materiale i sitt nåværende bruksområde før man vurderer demontering og ombruk. For å oppnå dette trengs det data som kan bidra til bedre beslutningsgrunnlag, og disse dataene finnes allerede. Ved å kombinere flere datakilder (og konvertere dokumentene til et maskinlesbart format), tilbyr vi i Again X eiendomseiere en bedre forståelse og tverrfaglig beslutningsgrunnlag som ikke bare bidrar til betydelige kostnadsbesparelser, men også til en betydelig reduksjon i CO2-utslipp. Dette er både bedre i henhold til EU-taxonomien, og for egen ESG-rapportering.

Våre virksomhetskategorier: Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Tjenesteleverandør

Våre kundetyper: Bestiller/byggherre, Arkitekt/rådgiver, Eiendom/drift, Organisasjon, nettverk m.m.

Linkedin

Youtube


Dersom Again X har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom Again X har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.