Deltaker (D)

https://www.materia.no

Hovedkontakt:

Jack Davies

CEO

Materia AS

Virksomhetsbeskrivelse:

Materia er et ombruksverktøy utviklet av spesialister for spesialister. I samarbeid med våre erfarne industrikunder har vi utviklet et system for å samle inn dataene du trenger for å oppnå de nyeste standardene innen bærekraft og sirkulæritet. En sikker metode for å øke verdien på dine ressurser, oppnå miljøambisjoner og vesentlig redusere miljøpåvirkningene av dine byggeprosjekter. Vi har integrasjon med de beste – Gjennom våre partnere kan du lagre, kvalitetsikre og videreselge komponentene dine sikkert, trygt og lønnsomt.

Våre virksomhetskategorier: Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Våre kundetyperr: Bestiller/byggherre, Arkitekt/rådgiver, Eiendom/drift

Linkedin


Dersom Materia AS har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom Materia AS har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.