Deltaker (D)

http://www.loopfront.com

Hovedkontakt:

Håkon Groven

cto

Loopfront AS

Virksomhetsbeskrivelse:

Loopfront lever en ombruksplattform som legger til rette for bedrifters kartlegging av bygningsmaterialer, møbler og inventar som har potensiale for å bli ombrukt, og som gjør det enkelt å få til ombruk i egen organisasjon eller på tvers av organisasjoner via den inkluderte eksterne markedsplassen i løsningen. Ombruksplattformen Loopfront inkluderer også bred funksjonalitet for fasilitering, oppfølging og rapportering av en organisasjons sirkulære prosesser.

Våre virksomhetskategorier: Tjenesteleverandør

Våre kundetyperr: Bestiller/byggherre, Arkitekt/rådgiver, Eiendom/drift, Organisasjon, nettverk m.m., Utdanningsinstitusjon

Linkedin

Youtube


Dersom Loopfront AS har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom Loopfront AS har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.