Vi digitaliserer sammen i praktiske prosjekter
– i bygg, anlegg og eiendom – for bedre miljø og økonomi.

Du kan opprette og oppdatere din deltakerprofil på MinSide.
Kontakt oss på post@bimverdi.no


Virksomhetsbeskrivelse for Frogn kommune:

Frogn kommune ligger i Viken fylkeskommune på østsiden av Oslofjorden. Kommunen har litt i overkant av 16 000 innbyggere og grenser til Nesodden i nord, Ås i øst og Vestby i sør. Kommunen har sitt sete i byen Drøbak.

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 ble vedtatt av kommunestyret 8. april 2019. Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument med langsiktige mål og strategier for Frogn som lokalsamfunn. Frogn kommune satser på følgende fire samfunnsområder kommende periode:

– Klima og energi – redusere energiforbruk/utslipp av klimagasser
– Livskvalitet og folkehelse
– Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljøer
– Næringsutvikling og verdiskaping

Våre virksomhetskatagorier: Bestiller/byggherre

Våre kundetyperr:

   

Deltaker

Frogn kommune

Nettsider

Firma-epost

Youtube

Twitter

Hovedkontakt:

Prosjektleder Bjørn Nordvik

 

Relevante prosjekter, ressurser, produkter og tjenester:
Aktuelt tema/produkt/prosjekt for nettverket Tema/problemstilling som vi ønsker å jobbe med flere i nettverket
Prosjekt Dyrløkkebakken
Blog Posts

Artikler

Ny deltaker: Frogn kommune med miljøberegninger for Dyrløkkebakken 12.03.23 Vi ønsker Frogn kommune ved Bjørn Nordvik, prosjektsjef – eiendomsutvikling og utbygging – velkommen i nettverket. Frogn er deltaker i […]

No Entries Found