Deltaker

https://www.kommunalteknikk.no

Hovedkontakt:

Kirsti Kierulf

Adm. dir.

NKF – Norsk Kommunalteknisk Forening

Virksomhetsbeskrivelse:

NKF er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, digital og veg og park. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.
Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer og kommunene som er medlem i NKF dekker 99,5% av den norske befolkningen Over 850 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

Våre virksomhetskategorier: Organisasjon, nettverk m.m.

Våre kundetyperr: Bestiller/byggherre

Linkedin


Dersom NKF – Norsk Kommunalteknisk Forening har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom NKF – Norsk Kommunalteknisk Forening har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.