LCA.no blir med i nettverket

Vi ønsker LCA.no velkommen som deltaker i BIM Verdi og som viktig ressurs i MiljøBIM-prosjektet. LCA.no utvikler et system for å lage EPDer med større nytteverdi gjennom hele verdikjeden. Vår kontakt i LCA.no, CTO og LCA-ekspert Ole Magnus Kålås Iversen sier: Som deltaker i MiljøBIM har vi gode muligheter til å møte andre aktører og brukere av EPD data. Dette er viktig for å få innsikt i hvordan data brukes i praksis, slik at vi kontinuerlig kan videreutvikle våre egne systemer i tråd med det markedet trenger.