Reg. av deltakerprofil

Reg. av deltakerprofil

Bruk landskode, eks. +47
Juridisk navn ihht Brønnøysundregisteret
Ihht Brønnøysundregisteret
Valg av type deltakelse og bekreftelse, ref. https://bimverdi.no/delta
Angi type deltakelse
Angi deltakelse i prosjekt og/eller temagruppe
Bekreftelse på deltakelse i BIM Verdi, ref. betingelser på www.bimverdi.no/delta
Startup-rabatt på deltakerrollen gis til foretak som er etablert de siste to årene.
Hvem er vi?
Hvem er våre kunder?
Ønsker deltakelse i temagrupper (MS Teams)

Overordnede tema som vi ønsker å jobbe med i dette nettverket

For avgrensede utfordringer, bruk skjemaet 'Utfordringer' på MinSide.
Maximum upload size: 10MB
For bruk på web

Hovedkontakt for BIM Verdi
Vi har lagt inn deg som registrerte kontaktprofilen her. Denne kan overskrives dersom du ønsker å føre opp en annen person som hovedkontakt.

Maximum upload size: 10MB
Legg ved et .jpg-, .png-, .gif- eller .mpg-bilde. Ved å legge ved et bilde som skal brukes som profilbilde, hevder du at du har rett til å bruke bildet, og det er ikke ulovlig.
Maximum upload size: 5MB
Legg ved et .jpg-, .png-, .gif- eller .mpg-bilde. Ved å legge ved et bilde som skal brukes som profilbilde, hevder du at du har rett til å bruke bildet, og det er ikke ulovlig.
Bruk landskode, eks. +47. Ingen mellomrom.

Kommunikasjonkontakt

Presse- og kommunikasjonkontakt for BIM Verdi - for utveksling av nyheter, pressemeldinger m.m.
Vi har lagt inn deg som registrerte kontaktprofilen her. Denne kan overskrives dersom du ønsker å føre opp en annen person som hovedkontakt.

Bruk landskode, eks. +47

Andre personer fra dere som bør inkluderes i nettverksarbeidet

Bruk landskode, eks. +47

Sosiale medier