Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

På årets Bygg Reis Deg vil vi trekke fram de gode brukerhistoriene.

De som viser hvor langt vi faktisk har kommet og hvorfor digitaliseringen har blitt selve kjernen i all effektivisering for en grønnere og mer bærekraftig virkelighet.

  • Her registrerer du en brukerhistorie (link kommer)
  • Her kan du se hvilke brukerhistorier som er foreslått (link kommer)

Tydelig anbefalt

En anbefaling fra arbeidet med «Digitalt Veikart 2.0» til lederne i byggenæringen, er å sette tydelige mål for hva den pågående digitaliseringen skal gi av reelle gevinster i målbare størrelser.

Har du erfart reelle, dokumenterbare gevinster – på ett eller flere områder – som følge av den pågående digitaliseringen av byggenæringen? Økonomisk, miljømessig eller høyere effektivitet? Da kan du meget vel være en av de som får sceneplass.

Både brukeren og muliggjøreren får sin plass på scenen.

Hver brukerhistorie presenteres i to deler:

Del 1: Bruker-presentasjon

  • Hva er caset og byggeprosjektet?
  • For hvem/målgruppe
  • Hvorfor? Hva skal det løse og hva er effektene?

Del 2: Teknisk innsikt med diskusjoner

  • Hvordan bruke, implementere, kommunisere med andre m.m.
  • Erfaringer fra praktisk bruk – behov for nye funksjoner

43 592 besøkende på tre dager i 2019

Bygg Reis Deg ’21 gjennomføres i år fysisk ved «Norges Varemesse» i Lillestrøm fra 20. til 23. oktober. Alt vil i tillegg distribueres digitalt på en ytterst tiltalende plattform for maksimal eksponering, tett samhandling og et langt liv. En plattform som i tillegg åpner for at du kan ha din egen digitale stand for virtuell deltakelse og profilering. Lenge etter at dørene lukkes den 23. oktober.

Relaterte aktiviteter og ressurser: