Et tydelig formulert problem er halve løsningen

Velkommen til digitalisering i praksis!

«BIM Verdi er et åpent nettverk for aktører som vil digitalisere samme

Dette sier Bård Krogshus, prosjektleder i BIM Verdi. Gjennom pilotprosjekter, temagrupper og tilhørende støttetjenester er det vårt mål å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger basert på åpne standarder.

Vår historie startet i 2013 da blant andre Backe Østfold, Værste as, Bravida og BIM-teknikerlinjen på Fagskolen i Østfold ønsket å skaffe seg praktisk erfaring med ulike åpenBIM-løsninger. Initiativet ble støttet av Innovasjon Norges Bedriftsnettverksprogram i 2016-18. Deltakerne var så fornøyde med metodikken og resultatene vi oppnådde at de ønsket å finansiere arbeidet videre fra egne lommer.  Det er vi glade for. 

Vår metodikk 

Kjernen i vår metodikk er bygd opp rundt TemaPiloter, ByggePIloter, PilotGrupper og PilotVerksteder. En TemaPilot (TP) skal ha minimum en problemeier med en utfordring som ønskes løst sammen med brukere, samarbeidspartnere og leverandører. For teste, validere og sikre reell verdiøkning, testes løsningene vi kommer fram til i praktiske ByggePiloter, hvor vi utelukkende jobber med faktiske bygningsdata. En Pilot- Gruppe (PG) kan bestå av flere TemaPiloter og ByggePiloter. Det femte kjernebegrepet i vår metodikk er PilotVerksted (PV) hvor en lang rekke aktører kommer sammen for å generere – og berike – nye TemaPiloter.

Åpent for alle 

Nettverket BIM Verdi er åpent for alle som vil delta i praktisk, målrettet og verdiskapende digitalisering. Våre deltakere og partnere er primært krevende kunder og innovative leverandører i den norske byggenæringen, som har det til felles at de tror på å seier gjennom åpenhet, samarbeid og deling av erfaring.

Digitalisere sammen 

I tiden fremover vil vi benytte BNLs «Digitalt Veikart» til å definere, dele og bearbeide problemstillinger, piloter og prosesser. 

Velkommen til digitalisering i praksis! 

Se tjenester for Deltaker og Prosjektdeltaker samt registreringsside her – så tar vi kontakt