ny21

19.08.19

Velkommen til digitalisering i praksis!

Kjernen i vår metodikk er bygd opp rundt TemaPiloter, ByggePIloter, PilotGrupper og PilotVerksteder. En TemaPilot (TP) skal ha minimum en problemeier med en utfordring som ønskes løst sammen med brukere, samarbeidspartnere og leverandører.
19.08.19

1,25 milliarder til innovasjonsprosjekter

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Fristen for å søke om midler via utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet er i år 25. september.